กลุ่มดาวจักรราศีมีความสัมพันธ์กับชื่อเดือนอย่างไร ?

จากการหมุนรอบตัวเองของโลก จึงส่งผลให้เกิดกลางวัน – กลางคืน และการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ จึงส่งผลให้เกิดเวลาและฤดูกาลต่างๆ การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้ระยะเวลา 1 ปี และโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถ้าคุณลองสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ คุณจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปตามกลุ่มดาวกลุ่มต่างๆ ซึ่งลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้า โดยเส้นทางที่ดวงอาทิตย์โคจรไปบนท้องฟ้าพาดผ่านกลุ่มดาวต่างๆ ในรอบ 1 ปีนั้น เรียกว่า ‘Ecliptic’ โดยมันจะพาดจากทิศตะวันออก ผ่านท้องฟ้าไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตก ไม่ว่าจะ ดวงอาทิตย์ , ดวงจันทร์ และ ดวงดาวนพเคราะห์ ต่างก็เคลื่อนตัวตามเส้น Ecliptic นี้ทั้งนั้น สำหรับดาวพลูโต ความเอียงของเส้นวงโคจรมีค่ามาก จึงอยู่ห่างจากสุริยวิถี

โดยกลุ่มดาว 12 ราศี ก็คือ กลุ่มดาวฤกษ์จำนวน 12 กลุ่ม ซึ่งปรากฏอยู่ตามแนวเส้น Ecliptic นี่เอง โดยต้องแบ่งแถบเส้น Ecliptic อันเป็นแถบกว้างจำนวน 16 องศา โดยกว้างเริ่มจากเส้น Ecliptic ไปข้างละ 8 องศา นักดาราศาสตร์แบ่งรอบท้องฟ้าออกเป็นทั้งหมด 12 ส่วน ในแต่ละส่วนห่างกัน 30 องศา ทุกๆราศี มีดาวฤกษ์ประจำอยู่ 1 กลุ่ม ทำให้เรียกว่ากลุ่มดาว 12 ราศี เวลาคุณมองขึ้นไปในท้องฟ้าจากบนโลก คุณจะเห็นกลุ่มดาว 12 ราศีเรียงตามลำดับ โดยเริ่มจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก กลุ่มดาว 12 ราศีนี้ คือ จักรวงกลมของบรรดาสัตว์ทั้งปวง โดย 11 กลุ่ม คือ กลุ่มดาวที่ แทนสัตว์จริงหรือสัตว์ในจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มดาวที่ไม่ใช่สัตว์ นั่นก็คือ กลุ่มดาวราศีตุลย์หรือ กลุ่มดาวคันชั่ง ที่หมายถึงตราชั่งแห่งความยุติธรรม

ย้อนไปเมื่อประมาณ 150 ปีก่อนคริสตศักราช นักดาราศาสตร์ชาวกรีกท่านหนึ่งผู้มีนามว่า Hipparchus ได้ทำการแบ่งกลุ่มดาวบริเวณเส้น Ecliptic ออกเป็น 12 กลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่จุด Vernal Equinox อันเป็นจุดตัด ณ จุดแรกของเส้น Ecliptic กับศูนย์สูตรท้องฟ้า โดยเมื่อคุณเริ่มจากจุด Vernal Equinox จากแถบเส้น Ecliptic ไปทางทิศตะวันออก เป็นจำนวนช่องละ 30 องศา ก็จะได้ 12 ช่องพอดี สำหรับช่องแรก คือ ราศีเมษแห่งกลุ่มดาวแกะ โดยกลุ่มดาวกลุ่มนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘ผู้นำแห่งกลุ่มดาว 12 ราศี’ โดยกลุ่มดาวราศี 12 คือ กลุ่มดาวปลา – ราศีมีนนั่นเอง

แนวคิดแบ่งเส้นสุริยวิถีกลายเป็นจักรราศี เริ่มต้นในยุค Babylonia วิชาดาราศาสตร์ในช่วงครึ่งแรกของเมื่อ 1,000 ปีก่อนมีความคล้ายคลึงกับช่วงกลางหรือ Babylonia ใหม่ แต่ถึงกระนั้นก็ตามกลุ่มดาวบางกลุ่มปรากฏให้เห็นย้อนหลังไปได้ถึงยุคสำริด หรือ Babylonia เก่า รวมทั้งกลุ่มดาวคนคู่ – ราศีมิถุน และกลุ่มดาวปู – ราศีกรกฎ ด้วย