ประโยชน์ของดาวเหนือมีอะไรบ้าง

ในยุคที่ความเจริญยังไม่ก้าวล้ำเท่าทุกวันนี้ มนุษย์สมัยโบราณ ใช้การดูดาวบนท้องฟ้ามาเป็นเครื่องนำทาง ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลและสืบทอดวิชาดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ โลกจะเปลี่ยนไปมีความเจริญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้จนคนในยุคปัจจุบันนี้ อาจมองไม่เห็นถึงความสำคัญของดวงดาวอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามวิชาการดูดาวก็เป็นสิ่งน่าศึกษา พร้อมนำมาประดับเป็นความรู้ เพื่อวันใดวันหนึ่งเราอาจต้องใช้ก็เป็นได้

ประโยชน์ของดาวเหนือ

ดาวเหนือ เป็นดาวฤกษ์สว่างที่สุดของกลุ่มดาวหมีเล็ก คุณสามารถใช้ดาวเหนือในการหาทิศทางได้ ในกรณีที่คุณไม่มีเข็มทิศ เมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้า คุณจะพบว่าโลกเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณจึงมองเห็นกลุ่มดาวต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัน โดยเริ่มแรกคุณจะต้องเริ่มจากการหาตำแหน่งของทิศทั้ง 4 ซะก่อน ซึ่งโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก การหมุนของโลก มันทำให้มนุษย์สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ , ดวงจันทร์ และกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้า เคลื่อนที่จากทางตะวันออกไปยังทางตะวันตก แต่ดาวเหนือเป็นดาวดวงเดียวที่นิ่งอยู่กับที่ ณ จุดเดิม เพราะมันอยู่ในทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลก ทำให้มนุษย์ใช้มันเป็นจุดสังเกตได้ แต่ดาวเหนือมีความสว่างไม่มากนัก อีกทั้งยังอยู่สูงเหนือเส้นขอบฟ้าไม่มาก เมื่อมองดูจากประเทศไทย อาจทำให้หายากสักหน่อย

วิธีหาดาวเหนือ คุณสามารถค้นหาดาวเหนือ ได้ด้วย การดูจากกลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือคนไทยเราเรียกว่า กลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวนี้มีดาวสว่างอยู่ 7 ดวง มันจะเรียงตัวคล้ายรูปกระบวยตักน้ำ ดาว 2 ดวงแรกของกระบวยตักน้ำ มันจะชี้ไปยังดาวเหนือเสมอ แต่บางวันกลุ่มดาวหมีใหญ่อาจยังไม่ขึ้นมา คุณก็หาทิศเหนือได้อย่างคร่าวๆ ได้ดูจากกลุ่มดาวค้างคาว ที่มี ดาวสว่าง 5 ดวง เรียงเป็นรูป W กลุ่มดาวค้างคาวนี้ อยู่ทางตรงข้ามกับกลุ่มดาวหมีใหญ่เสมอ

เมื่อหาดาวเหนือเจอแล้ว ให้หันหน้าไปทางดาวเหนือ นั่นคือทิศเหนือ ทางด้านขวามือของคุณจะเป็นทิศตะวันออก ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก และด้านหลังเป็นทิศใต้ วิธีการหาทิศใต้ คือ การใช้กลุ่มดาวกางเขนใต้ แต่คนไทยจะเรียกกลุ่มดาวกางเขนใต้ว่าดาวว่าวปักเป้า ในหน้าร้อนของประเทศไทยคุณจะเห็นกลุ่มดาวกางเขนใต้ได้ในตอนดึก ส่วนในหน้าฝนคุณจะเห็นมันช่วงหัวค่ำ เมื่อเจอแล้วให้มองหาดาวที่อยู่ล่างสุดของดาวกางเขนใต้ มันกำลังชี้ไปทางทิศใต้อยู่