ไปสำรวจดาวพลูโตกับบริวารทั้ง 5 กันเถอะ

‘ดาวพลูโต’ มีขนาดใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีปริมาณของมวลมากที่สุดเป็นอันดับ 2 โดยถูกจัดอยู่ในบรรดาดาวเคราะห์แคระ อีกทั้งยังเป็นวัตถุมีขนาดใหญ่อันดับ 9 มีมวลมากเป็นอันดับ 10 อยู่ภายในระบบสุริยะซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์

มาทำความรู้จักกับ ดาวพลูโตกัน

‘ดาวพลูโต’ ประกอบด้วยหินและน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีมวลและปริมาตร 1 ใน 6 และ 1 ใน 3 เมื่อนำมาเทียบกับดวงจันทร์ ส่วนที่เป็นวงโคจรของดาวพลูโตมีความเยื้องมาก โดยมีระยะ 30 – 49 หน่วยดาราศาสตร์ เท่ากับว่าเมื่อดาวพลูโตโคจรเข้าไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ก็จะยังอยู่ใกล้กว่าวงโคจรของดาวเนปจูนมาก หากแต่ด้วยการอ้างอิงจากการสั่นพ้องของวงโคจร ส่งผลให้ดาวเคราะห์ทั้ง 2 ดวงนี้ ไม่อาจโคจรมาชนกันได้

มาทำความรู้จักกับ ดาวบริวารของดาวพลูโต’ กัน

ดาวพลูโตประกอบด้วยดาวบริวาร 5 ดวง หรือเรียกว่าดวงจันทร์ของดาวพลูโต สำหรับชื่อของดวงดาวเหล่านั้น ได้แก่…

  • Charon
  • Styx
  • Nix
  • Kerberos
  • Hydra

โดย Charon เป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งวงโคจรนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับการหมุนรอบตัวเองของดาวแม่ อย่างพลูโต อีกทั้งยังมีปริมาณมวลมากพอที่จะทำให้ระบบดาวพลูโต กับ Charon กลายเป็นดาวเคราะห์แคระคู่

ประวัติความเป็นมา ‘การค้นพบดาวบริวาร’

Charon คือ ดาวบริวารซึ่งมีขนาดใหญ่สุดของดาวพลูโต ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกด้วยฝีมือของ James Christie ในวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1978 การค้นพบในครั้งนี้ในช่วงศตวรรษหลังจากดาวพลูโตถูกค้นพบ โดยเหตุการณ์นี้ก็ได้นำไปสู่การประเมินขนาดของดาวพลูโตใหม่ เพราะในอดีตนักวิทยาศาตร์เคยสันนิษฐานว่า มวลเหล่านี้สามารถสังเกตได้ อีกทั้งแสงสะท้อนก็มาจากระบบของดาวพลูโตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

มาทำความรู้จักกับดาวบริวารอีก 2 ดวงกันบ้าง โดยดาวบริวารทั้ง 2 ดวงนี้ถูกถ่ายภาพได้ ด้วยฝีมือของคณะนักสำรวจดาวพลูโต ซึ่งกำลังเตรียมการพิเศษในการปฏิบัติภารกิจ New Horizons บนกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Hubble ในวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ในช่วงแรกของการค้นพบดาวบริวารทั้ง 2 ดวงนี้ ได้รับชื่อว่า S/2005 P1 และ S/2005 P2 โดยต่อมาได้มีการตั้งชื่อดาวบริวารทั้ง 2 ดวงนี้ใหม่ว่า Nix หรือ พลูโต I Iและ Hydra หรือ พลูโต III วันที่ 21 มิถุนายน 2006

ส่วน Kerberos ดาวบริวารดวง 4 ได้รับการค้นพบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2011 เนื่องจากได้รับการตรวจจับได้โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Hubble ขณะกำลังออกสำรวจวงแหวนของดาวพลูโต ส่วนดาวบริวารดวงสุดท้ายนาม Styx ค้นพบวันที่ 7 กรกฎาคม 2012 ระหว่างการออกตรวจหาสิ่งผิดปกติทั้งหลาย ซึ่งอาจสร้างผลกระทบกับยาน New Horizons ได้