กลุ่มดาว Cassiopeia กับความหมายที่ไม่เคยรู้

กลุ่มดาว Cassiopeia  เป็นกลุ่มดาวทางเหนือ เหมือนกับ ดาวเหนือ  เราสามารถมองเห็นกลุ่มดาว Cassiopeia ได้ตลอดทั้งปี แต่เนื่องจากมันเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ทางท้องฟ้าด้านเหนือ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ทางใต้มากๆจะเห็นได้ยาก กลุ่มดาว Cassiopeia  นี้เป็น 1 ในกลุ่มดาว 48 กลุ่มซึ่งอยู่ในรายการของ Claudius Ptolemy อีกทั้งยังเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มอันถูกรับรองจากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล […]

คุณรู้ความหมายของกลุ่มดาวหรือเปล่า ?

กลุ่มดาว  เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มดาวฤกษ์ ซึ่งดาวเหล่านี้จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆและสามารถลากเส้นเชื่อมต่อกันเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการของคนในอดีต ส่วนมากแล้ว ดาวฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันที่เราเห็นจากบนพื้นโลก เราจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้กันบนฟ้าซึ่งมีทรงกลม ความจริงแล้วมันได้มีความเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นัก รวมทั้งมันอยู่ห่างไกลกันมากในอวกาศ กลุ่มดาวไม่เป็นทางการ รู้จักกันอย่างดี […]

ความก้าวหน้าและล้ำสมัยของเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของโลก

อวกาศ คือ  พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลยังไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดได้ โดยอยู่เลยจากชั้นบรรยากาศของโลกออกไป  อวกาศเป็นพื้นที่ว่างเปล่า  หนาวเย็น ไม่มีแม้แต่อากาศให้มนุษย์หายใจ รวมทั้งมีปริศนาอันน่าสงสัยซ่อนอยู่มากมาย เพราะฉะนั้นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับอวกาศจำเป็นต้องใช้ทั้งความรู้ บวกกับเครื่องมืออันทันสมัย และกลวิธีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด […]